Projecten - Handgranaat in Vlissingen gevonden

Handgranaat in Vlissingen gevonden


Projecten Beschrijving

In vervolg op de herstructurering van de Engelse Wijk in Vlissingen heeft de gemeente een plan opgesteld voor de herinrichting van de Rozengracht. Hierbij worden riool- en waterleidingen vernieuwd. Na het verwijderen van de verharding in de Rozengracht is door AVG een explosievenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek in deze straat was nodig, omdat er sinds de 2de Wereldoorlog niet meer gegraven is en deze straat werd aangemerkt als CE-verdacht (Conventionele Explosieven). Het OCE-team vond op de eerste dag al een scherfhandgranaat op 30 cm onder het maaiveld. De senior OCE-deskundige heeft hem veiliggesteld in een aangevoerde explosievencontainer in afwachting van ruiming door de EOD. De explosievenwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de straat is gevrijwaard van explosieven. Het riool en de waterleiding kunnen nu veilig worden aangelegd.

PROJECT LOCATIE:

Vlissingen

UITVOERING:

AVG Explosieven Opsporing Nederland

KLANT:

Gemeente Vlissingen