Van WSCS-OCE naar CS-VROO: gemeentebrede vooronderzoeken door AVG geherdefinieerd


Projecten Beschrijving

In 2021 heeft, met betrekking tot vooronderzoeken, de verouderde regelgeving van het WSCS-OCE plaatsgemaakt voor het CS-VROO. Er zijn in deze nieuwe regelgeving andere vereisten vastgelegd waaraan een vooronderzoek voor het opsporen van oorlogsresten moet voldoen. Drie gemeenten hebben als gevolg hiervan AVG het vertrouwen gegeven het vooronderzoek in een nieuw jasje te steken, zodat ze zeker weten dat hun vooronderzoeken up-to-date en volgens de nieuwste richtlijnen zijn uitgevoerd. 

Gemeenten Helmond, Steenwijkerland en Leidschendam-Voorbrug opnieuw onderzocht
Zowel de gemeente Helmond als de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Leidschendam-Voorburg worden nu door de historici van
AVG Explosieven Opsporing Nederland opnieuw onder de loep genomen. Hierbij ligt de nadruk op het raadplegen van bronnen die eerder nog niet (geheel) geraadpleegd dienden te worden en op het, als gevolg daarvan, bestellen en bestuderen van extra Tweede Wereldoorlog luchtfoto’s.

Gemeentebrede vooronderzoeken komen steeds vaker voor
We zijn blij dat de gemeenten opnieuw vertrouwen in ons hebben gesteld en hopen na deze updates uiteraard weer op een uitgebreide en langdurige samenwerking. Het uitvoeren van de gemeentebrede vooronderzoeken gebeurt tegenwoordig steeds vaker, waardoor het vervolgwerk een steeds substantiëler onderdeel gaat uitmaken van het takenpakket van opsporingsbedrijven, zoals AVG Explosieven Opsporing Nederland. Denk bij vervolgwerk aan het uitsluiten van verdachte gebieden, aangezien er sinds de Tweede Wereldoorlog veel grondverzet heeft plaatsgevonden en het op pragmatische wijze in kaart brengen hoe de toekomstige werkzaamheden zich verhouden tot naoorlogs grondverzet en de verdachte gebieden.

Creëren van een veilige werkomgeving in de gemeenten
Wij hopen voor de gemeenten Helmond, Steenwijkerland en Leidschendam-Voorburg mooie onderzoeken op te kunnen leveren, zodat we weer een drietal tevreden klanten verder kunnen helpen met het creëren van een veilige werkomgeving op het grondgebied van hun gemeente.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Helmond, Steenwijkerland en Leidschendam-Voorburg

UITVOERING

AVG Explosieven Opsporing Nederland

JAAR

2023