AVG sinds 2015 betrokken bij realisatie van de fietsbrug Cuijk-Mook


Projecten Beschrijving

Halverwege 2019 is de bouw van de langverwachte fietsbrug over de Maas tussen Cuijk en Mook begonnen. De bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM is aangewezen als aannemer en zal de constructie bouwen naast de spoorbrug tussen Limburg en Brabant. De gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar verwachten dat de eerste fietsers en voetgangers in het najaar van 2020 gebruik kunnen maken van de brug.

19,1 miljoen uitgetrokken voor fietsbrug
Voor de realisatie van het MaasWaalPad is een bedrag van 19,1 miljoen euro uitgetrokken. In dit bedrag zit de totale scope van de aanbesteding tot de grondaankoop en voorbereidingsen plankosten. Het bedrag wordt opgebracht door de provincies Brabant, Gelderland en Limburg, de gemeente Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dagelijks 1.600 fietsers
Het uiteindelijke doel van de nieuwe fietsroute is dat meer mensen de fiets boven de auto kiezen om bijvoorbeeld naar school of naar werk te reizen. Momenteel moeten de fietsers de route via de Maasbrug in de A73 aanhouden. Dit is 2,5km om. Met de nieuwe fietsbrug zullen fietsers vanuit Cuijk straks een stuk sneller in Nijmegen aankomen. Naar verwachting zullen er straks dagelijks zo’n 1.600 mensen over de nieuwe fietsbrug fietsen. Omdat de brug bovendien onderdeel wordt van de nieuwe snelfietsroute Cuijk-Nijmegen mogen we verwachten dat ook meer mensen een snelfi ets aan zullen schaff en om op die manier nog sneller van Cuijk naar Nijmegen te komen.

AVG Explosieven Opsporing in 2015 gestart met vooronderzoek
Op 25 juni 2019 ging de bouw van de fietsbrug officieel van start. Leerlingen van basisschool ’t Startblok uit Cuijk en bestuurders van de gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar voerden de starthandeling uit. Ondanks dat de bouw pas in 2019 is begonnen, heeft AVG Explosieven Opsporing Nederland al in 2015 van gemeente Cuijk de opdracht gekregen om een vooronderzoek en een detectieonderzoek uit te voeren. Uit het vooronderzoek bleek dat er in het gebied waar de fietsbrug wordt gebouwd naar alle waarschijnlijkheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Vervolgens heeft AVG Explosieven Opsporing Nederland een detectieonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven ter plaatse van de projectlocatie.

Projectlocatie verdacht op conventionele explosieven
AVG Explosieven Opsporing Nederland maakt tijdens het onderzoeken van de projectlocatie onderscheid tussen het onderzoeksgebied en het analysegebied. Het analysegebied betreft het onderzoeksgebied inclusief een buffer van 181 meter. Alle oorlogshandelingen binnen het analysegebied zijn tijdens het vooronderzoek beoordeeld en in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat het specifieke gebied verdacht was op onder andere handen geweergranaten, geschutmunitie en afwerpmunitie. Het explosievenonderzoek richtte zich alleen op het opsporingsgebied.

Tweede Wereldoorlog explosieven gevonden
Tijdens het benaderen van de vele objecten werd onder andere de Engelse PIAT granaat gevonden. Deze munitie werd verschoten of gelanceerd middels een speciale afvuurof lanceerinrichting (granaatwerper). Op het slagveld werd dit extra wapen meegedragen om de vuurkracht van een kleine
eenheid te vergroten.

AVG Bouwstoffen levert 2300 m3 beton
AVG is ook bij de huidige fase van de bouw van de fietsbrug betrokken. In opdracht van bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM levert AVG Heijmix namelijk de beton voor de boorpalen. Per pijler gaat er 420 m3 beton in. Voor AVG Heijmix betekent dit een levering van in totaal 2300 m3 beton. AVG Heijmix heeft daarbij aan de opdrachtgever de garantie afgegeven dat ze veel en op tijd kunnen leveren.