Explosieven Onderzoek voor blauwgroen paradijs Holtener Bruch in Oberhausen


Projecten Beschrijving

De afgelopen tijd is onze AVG Kampfmittelbeseitigung (Explosieven Opsporing) afdeling druk bezig geweest met detectiewerkzaamheden op een groot onderzoeksterrein in Oberhausen-Holten. Van Boekel heeft van Emschergenossenschaft (openbare Duitse waterschap) de opdracht gekregen om de werkzaamheden voor de ecologische verbetering van het gebied Holtener Bruch aan de Emscher te realiseren. Voor het waarborgen van een stuk veiligheid tijdens de werkzaamheden heeft Van Boekel AVG Kampfmittelbeseitigung ingeschakeld.

Inhoud 10 miljoen badkuipen als bescherming tegen overstromingen
Landschapsontwikkeling en -bescherming tegen overstromingen gaan vaak hand in hand. In het geval van de Holtener Bruch wil het Emschergenossenschaft een paradijs creëren voor mensen, dieren en planten. Zo zijn er al nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd op de dijken. Daarnaast wordt er 300.000 m2 grond afgegraven, waardoor de Emscher in de toekomst meer ruimte krijgt. Hier profiteert de regio van, doordat ze betere beschermd zijn bij overstromingen. De inhoud van bijna 10 miljoen badkuipen (1,6 miljoen m3 water) kan in de toekomstige Emscher uiterwaarden worden vastgehouden.

Gebied verdacht op oorlogsresten
Het totale onderzoeksterrein neemt maar liefst 35 hectare in beslag. Aangezien de geallieerden met bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog Holtener Bruch met bommen bestookten, is het gebied verdacht op oorlogsresten. Voordat Van Boekel op het terrein aan de slag kon gaan met grote machines, was het van belang om zeker te weten dat er geen explosieven meer aanwezig waren.

Explosieven Opsporing in Duitsland anders dan in Nederland
Een groot gedeelte van het gebied was al eerder onderzocht op oorlogsresten. Aan onze collega Klaus Insel de taak om de stukken grond die nog niet onderzocht waren onder handen te nemen. “Ik heb regelmatig een werkoverleg om af te stemmen welke gebieden in welke volgorde geanalyseerd moeten worden en op welke manier ik deze gebieden mag onderzoeken,” zegt Klaus. In Duitsland zijn de regels rondom explosieven onderzoek afhankelijk van de deelstaat. Zo bepaald de deelstaat met welk materiaal er gewerkt wordt en op welke manier men dient te werken. “Dit is heel anders dan in Nederland, waar gespecialiseerde bedrijven zelf hun aanpak mogen bepalen, zolang het maar veilig gebeurt,” legt hij uit.

Een voorbeeld hiervan is dat Klaus in Nederland zelf de verdachte objecten mag benaderen en identificeren. Zodra Klaus op het project Holtener Bruch in Duitsland met zijn detectieapparatuur iets verdachts opspoort, meldt hij dit bij de Bezirksregierung. Die schakelt vervolgens een ander bedrijf in om het verdachte object te benaderen en te identificeren volgens de juiste wet- en regelgeving. 

Balans tussen wil opdrachtgever en veiligheid
“Voor mij is het zaak om de balans te houden tussen de wil van de opdrachtgever en de veiligheid van iedereen die werkzaam is op het terrein,” aldus Klaus. Volgens hem zit er enige tijdsdruk op het project aangezien er verschillende dieren leven in het gebied. “We dienen rekening te houden met het broedseizoen van deze dieren en we willen natuurlijk zo min mogelijk vertraging oplopen.” Dat er veel rekening gehouden wordt met de dieren op het terrein blijkt al uit het feit dat er met enige regelmaat een specialist aanwezig is om de populatie kikkers nauw in de gaten te houden.

Ecologische verbetering eind 2023 afgerond
Volgens het Emschergenossenschaft zullen de werkzaamheden voor de ecologische verbetering van de Holtener Bruch tot eind 2023 duren. Daarna zal de Emscher in een volgende bouwfase worden aangepakt, waardoor het zijn oorspronkelijke natuurlijke loop terugkrijgt en niet langer meer in een rechtgetrokken bedding ligt.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Oberhausen, Nederland

OPDRACHTGEVER

Van Boekel

UITVOERING

AVG Explosieven Opsporing Nederland

JAAR

2023