AVG Explosieven Opsporing Nederland doet vooronderzoek in de gemeente Velsen


Projecten Beschrijving

Oktober 2019 – AVG Explosieven Opsporing Nederland voert momenteel een vooronderzoek uit naar de aanwezigheid van conventionele explosieven, waarbij de gehele gemeente Velsen in kaart wordt gebracht.

Velsen is een van de zwaarst getroffen Nederlandse gemeenten in de Tweede Wereldoorlog. De hier gelegen havenstad IJmuiden werd veelvuldig door geallieerde vliegtuigen aangevallen, met onder andere de ruim vijf ton zware Tallboys en Disney-bommen. Er waren in Festung IJmuiden bovendien talloze bunkers aanwezig, bedoeld om een geallieerde invasie bij dit deel van de Atlantikwall af te weren.

Ten bate van het vooronderzoek zijn uiteenlopende bronnen geraadpleegd, waaronder The National Archives in Londen, het Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg en het Amerikaanse luchtmachtarchief te Maxwell Air Force Base.

Er is er een klankbordgroep gevormd, met als doel kennis en ervaringen uit te wisselen met onder andere gemeenten, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en collega bedrijven. Daarnaast heeft AVG deelgenomen aan een symposium in IJmuiden, met sprekers uit het binnen- en buitenland.  Dankzij het gemeentebrede vooronderzoek van AVG krijgt de gemeente Velsen inzicht in potentiële risicolocaties waar mogelijk conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Zo kunnen vertragingen bij civieltechnische projecten als gevolg van het onverwachts aantreffen van munitie worden voorkomen. Tevens kan de gemeente Velsen qua budgettering een betere inschatting maken, omdat voorafgaand aan de werkzaamheden bekend is waar wel en waar niet tot de opsporing van conventionele explosieven moet worden overgegaan. Al met al een uitdagend en veelzijdig project voor AVG Explosieven Opsporing Nederland!