AVG Bau Goch aan de slag voor s+v Stahl- und Verbundbau in Hilden


Projecten Beschrijving

Wat een mooie eerste opdracht van Stahl- und Verbundbau voor AVG Bau Goch. De grond-, riolerings- en verhardingswerkzaamheden voor een ondernemerspark van ca. 80.000 m2 in Hilden.

Op 17 mei 2021 is AVG Bau Goch van start gegaan in Hilden. Het ondernemerspark heeft de naam Park Hildener Tor gekregen. Het park verrijst op het terrein van de Bungert tennis- en golfbaan in het noorden van Hilden. AVG Bau Goch maakt de grond bouwrijp voor een verzamelgebouw bestaande uit een hal van ca. 30.000 m2 en zes kantoorunits. De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt ca. 43.000 m2, de kleinste kantoorruimte is 300 m2, de grootste 3.100 m2. De kantoorruimtes kunnen desgewenst ook aan elkaar geschakeld worden. De hal is flexibel in te delen met ruimtes van 2.000 m2 tot 4.000 m2, afhankelijk van de behoefte.

Projectontwikkelaar LogProject Development GmbH uit Langenfeld rekent op ongeveer 17 ondernemers, goed voor 300 tot 400 werkplekken. Het gebouw is ideaal voor kleine en grote bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven met ambachtswerk, laboratoriumactiviteiten, administratie en verkoop, montage voor elektrotechniek en halffabricaten, onderhoud van apparaten, reparaties van retouren en distributie.

De werkzaamheden voor AVG kort samengevat:
• Het uitvoeren van de grondwerkzaamheden ten behoeve van de bebouwing en de buitenverharding over een oppervlakte van ca. 70.000 m2
• Het aanleggen van ca. 4 kilometer riolering met variërende buisdiameters van DN 100 tot DN 1000
• Het realiseren van een infiltratiesysteem ten behoeve van de riolering voor het tijdelijk bergen en infiltreren van het regenwater. De hoeveelheid hiervan bedraagt 950 m3. Het voordeel hiervan is dat het regenwater niet afgevoerd hoeft te worden door een riool en dat het wordt toegevoegd aan de grond, waardoor er minder verdroging optreedt
• Het plaatsen van een lamellenafscheider. Een lamellenafscheider zorgt voor het afscheiden van grof en fijn slib, dat al dan niet zware metalen en lichte vloeistoffen bevat. Dankzij de lamellenafscheider wordt er schoon water geloosd op het oppervlaktewater, de riolering en het infiltratiesysteem
• Het inbouwen van ca. 4 kilometer aan trottoir- en opsluitbanden
• Het verharden van het parkeerterrein van ca. 6.000 m2
• Het aanbrengen van ca. 17.500 m2 asfalt ten behoeve van de rijbaan voor zwaar verkeer


Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Hilden, Duitsland

OPDRACHTGEVER

Stahl- und Verbundbau

UITVOERING

AVG Bau Goch

JAAR

2021