Elektrische betonmixers van AVG helpen bij stikstofproblematiek in de bouw

Door de uitspraak van de Raad van State zit de bouwsector momenteel klem bij de bouw van wegen, woningen en bedrijfsgebouwen. Er komt bij bouwprojecten stikstof vrij die neerslaat in de natuur. Vroeger mocht die extra stikstofuitstoot in de toekomst gecompenseerd worden (PAS-regeling), maar dat mag door de uitspraak van de Raad van State nu niet meer.

Nog weinig elektrisch materieel op de bouw

De stikstofuitstoot bij nieuwbouw ontstaat niet door het materiaal dat op de bouw wordt gebruikt, ook niet door de werkzaamheden van de bouwvakkers, maar door de vele transporten en de machines die nodig zijn. Denk hierbij aan grote kranen en shovels, vrachtwagens die al het materiaal komen brengen, de busjes die alle metselaars, timmermannen en andere bouwvakkers gebruiken om naar de bouwlocatie te rijden, etc. En alhoewel al die machines en wagens al veel minder vervuilend zijn dan vroeger, zijn er nog maar heel weinig elektrische machines en wagens.

100% elektrische en hybride betonmixers van AVG

Door de inzet van de elektrische en hybride betonmixers van AVG die op de bouw géén stikstof emissie uitstoten, kunnen opdrachtgevers een belangrijk voordeel halen. Na de uitspraak van de Raad van State geldt namelijk dat aangetoond moet worden dat er geen of nauwelijks stikstof in een kwetsbaar natuurgebied terecht komt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarvoor een calculator gemaakt waarmee opdrachtgevers dit kunnen berekenen. Als de uitkomst van die calculatie nihil is, dan mag het project doorgaan, zo niet dan moet de opdrachtgever op zoek naar maatregelen die de stikstofuitstoot compenseren. Dat is op dit moment in de bouwwereld echt lastig door het ontbreken van elektrisch materieel. De inzet van de elektrische en hybride betonmixers van AVG kan wellicht bij sommige projecten het verschil maken tussen het wel of niet mogen starten met de bouw.

Tijn Koppelman, manager AVG Bouwstoffen: “Al diverse jaren staat bij de directie van AVG het verminderen van de CO2-uitstoot bovenaan op de agenda. Dé reden om de elektrische en hybride betonmixers aan te schaffen. Daarmee lopen we in onze branche ver voorop. We zijn blij dat we onze opdrachtgevers bij de huidige stikstofproblematiek nu dit voordeel kunnen bieden. Hoe het zich verder allemaal gaat ontwikkelen? Er is nog veel onduidelijk. Maar één ding is zeker, bij AVG zetten we de ingeslagen weg naar verduurzaming in een rap tempo door.”

Meer informatie over onze elektrische en hybride mixers? Neem dan gerust contact op met onze Transport of Bouwstoffen divisie.  

Delen: