ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.
ADR transport los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen door AVG Transport. AVG vervoert gevaarlijke stoffen alle klassen. ADR Transport van verontreinigde grond is een belangrijk deel van het ADR Transport.

AVG Transport gekwalificeerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen genoemd. De afkorting ADR staat voor ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par route’ ofwel een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In deze overeenkomst zijn speciale wetten en richtlijnen vastgelegd waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het vervoeren van deze gevaarlijke stoffen is een aparte tak binnen de transportwereld waar AVG zich na maanden voorbereiding in heeft gespecialiseerd.

Negen AVG transporteenheden gereed voor ADR vervoer

Om ADR te mogen vervoeren moet AVG aan strenge voorschriften voldoen. Dit is maar goed ook, want wanneer er iets mis gaat tijdens het vervoeren kan dit grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de gezondheid of het milieu. Naast de gebruikelijke eisen waar goederenvoertuigen aan moeten voldoen, zijn er negen AVG kipper vrachtwagens gereed gemaakt voor het ADR-transport. Dit houdt in dat deze transporten voldoen aan extra eisen omtrent de constructie, motor, bedrading en de uitrusting.

Bekwaam personeel

Daarnaast is het hebben van gespecialiseerde chauffeurs van groot belang. Zij moeten immers het vervoer zorgvuldig uitvoeren. Daarom heeft AVG maar liefst veertien chauffeurs die in het bezit zijn van het ADR-vakbekwaamheidscertificaat en een gekwalificeerde veiligheidsadviseur. De veiligheidsadviseur houdt zich bezig met de preventie van de gevaren van het ADR-goederen transport met betrekking tot de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

We helpen graag

Niet voor alle gevaarlijke stoffen is ADR-transport nodig. Zodra het identificatienummer van de stof (UN-nummer) in de ADR-voorschriften naar voren komt, behoeft de stof een behandeling volgens de ADR-richtlijnen. Neem bij twijfel over het soort transport en de mogelijkheden gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst met onze transport divisie, of het nu om een ADR-transport, kippertransport, volumetransport, bulktransport, betontransport of speciaal transport gaat.

Delen: