AVG Bau krijgt ook opdracht voor SEGRO 3.0


Projecten Beschrijving

SEGRO, belegger en ontwikkelaar van logistiek en industrieel vastgoed, is begonnen aan de derde en laatste bouwfase van het SEGRO Logistics Park in Oberhausen. De derde fase betreft 51.600 m² aan warehouse, mezzanine (tussenverdieping) en kantoorruimte. Als hoofdaannemer is onze trouwe opdrachtgever bouwbedrijf Goldbeck International verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Nadat AVG Bau Goch ook al de eerste en de tweede fase van het project uit heeft gevoerd, is ook de derde fase aan AVG Bau Goch gegund. De uitvoering is inmiddels van start gegaan. Een groot aantal AVG-ers is momenteel aan het werk met de grondwerkzaamheden op een oppervlakte van ca. 64.000 m2. Het plan is om in juli 2022 klaar te zijn met de bouwwerkzaamheden. Dan zal het totale terrein 117.000 m² aan verhuurbare ruimte omvatten. Hiervan is circa 70.000 m2 reeds verhuurd.

SEGRO kiest voor duurzaam en energiebewust bouwen
Conform de nieuwste normen voor duurzaam, ecologisch en energiebewust bouwen zal hat pand worden gebouwd. Het pand moet voldoen aan de eisen van de KfW-bouwnorm ‘Efficiency House 40’. De hele constructie zal worden geïsoleerd volgens de hoogste kwaliteitseisen en de nieuwste standaard. Aangezien het SEGRO Logistics Park Oberhausen wordt gebouwd op een voormalig braakliggend terrein, hoeft er voor de bouw geen nieuw land beschikbaar te komen. Op het dak worden zonnecollectoren geïnstalleerd. Daarmee levert het nieuwe gebouw zijn eigen groene stroom. Met al deze voorwaarden streeft SEGRO met het project in Oberhausen voor het eerst in Duitsland naar de duurzaamheidscertificaten DGNB Platina en DGNB Klimaatpositief. Dit kan SEGRO bereiken door de energie die wordt gewonnen uit de eigen zonnepanelen en de eventuele benodigde aanvullende aankoop van externe groene stroom.

Een quote uit een artikel over het project op
de website vastgoednieuws.nl
“De ontwikkeling van ons SEGRO Logistics Park Oberhausen is een mooi voorbeeld van een moderne logistieke ontwikkeling, die alleen mogelijk was dankzij de inzet van de stad. Met de aanleg van een ringweg heeft de stad de basis gelegd om ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer dat samenhangt met logistiek gebruik, geen overlast bezorgt aan de omwonenden. Tegelijkertijd maakt het volledig duurzame vastgoedconcept een modern en klimaatvriendelijk gebruik op een goede locatie mogelijk,” zegt Stefanie Vedder, Associate Director Development Logistics bij SEGRO.

De gunstige ligging van het SEGRO Logistics
Park in Oberhausen
De A3 ligt op twee kilometer van het park, het knooppunt van de autosnelwegen rond Oberhausen (A2/A3) is bereikbaar binnen een afstand van 3,8 kilometer. Vliegveld Düsseldorf ligt op 35 kilometer van het park en de haven van Duisburg, Europa’s grootste binnenhaven, is maar 18 kilometer verwijderd. Het park biedt toekomstige huurders dus optimale verkeersverbindingen met Duitsland, Nederland en de rest van Europa.

De werkzaamheden voor AVG kort samengevat:
• Het uitvoeren van de grondwerkzaamheden ten behoeve van de bebouwing en de buitenverharding over een oppervlakte van ca. 64.000 m2.
• Het stabiliseren van ca. 44.000 m2 bodem ter plaatse van de bebouwing.
• Het aanbrengen van ca. 58.000 fundatielaag ten behoeve van de bebouwing en buitenverharding.
• Het aanleggen van ca. 2 kilometer riolering met variërende buisdiameters van DN100 tot DN600.
• Het realiseren van twee infiltratietracés beneden de laaddocks ten behoeve van de afvoer van het dakwater voor het tijdelijk bergen en infiltreren van het regenwater. De totale hoeveelheid hiervan bedraagt 1.200 m3. Het voordeel hiervan is dat het regenwater niet afgevoerd hoeft te worden door een riool en dat het wordt toegevoegd aan de grond, waardoor er minder verdroging optreedt.
• Het realiseren van ca. 1,3 kilometer aan watergoten in het straatwerk, zodat het regenwater door ca. 50 stuks kolken en ca. 200 meter lijngoten in het rioleringssysteem terecht komt.
• Het inbouwen van ca. 2,2 kilometer aan trottoir- en opsluitbanden.
• Het verharden van de voetpaden van ca. 1.200 m2 middels betonstraatstenen.
• Het aanbrengen van ca. 6.200 m2 asfalt ten behoeve van de rijbaan voor zwaar verkeer.
• Het aanbrengen van ca. 150 meter aan keerwanden ter plaatse van de laaddocks. Middels deze betonnen wanden wordt het hoogteverschil tussen de laadkuilen en het straatwerk opgevangen.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

PROJECT LOCATIE

Oberhausen, Duitsland

OPDRACHTGEVER

SEGRO

UITVOERING

AVG Infra

JAAR

2021