Explosieven Opsporing Nederland

WSCS-OCE

AVG Explosieven Opsporing Nederland is een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf. Het Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporing Conventionele Explosieven staat garant voor veilig en zorgvuldig explosievenonderzoek door goed opgeleide en ervaren experts. Alleen bedrijven die WSCS-OCE gecertificeerd zijn mogen explosievenonderzoek doen.

wscs-oce
avg explosieven opsporing vooronderzoek
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie

Het onderzoeken van risicogebieden conform WSCS-OCE richtlijnen

Sinds het begin van de jaren negentig zijn er, naast het Ministerie van Defensie, particuliere opsporingsbedrijven ontstaan omdat het monopolie van de overheid niet meer bestond. Deze civiele opsporingsbedrijven kregen zo de kans om opsporing, detectie en benaderingswerkzaamheden uit te voeren in zogeheten risicogebieden.

Deze risicogebieden, bestaan grotendeels uit gebieden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebombardeerd. Als er plannen zijn om in deze gebieden te gaan boren, bouwen of graven, is het verstandig om een explosievenonderzoek uit te laten voeren.  We zeggen verstandig omdat dit tot op heden nog niet verplicht is en opgenomen in de Nederlandse wet. Wat wel het geval is, is dat er aan het uitvoeren van een explosievenonderzoek een Arbo wetgeving is gekoppeld: de WSCS-OCE richtlijn.

Hoofdzakelijk betekent deze richtlijn dat wij als uitvoerder ons werk zo goed en veilig mogelijk moeten en kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen?

Bel Explosieven Opsporing Nederland: 0416-700220

WSCS-OCE: 2 sectoren

Het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) maakt onderdeel uit van de Nederlandse wetgeving omtrent de verplichte certificering van explosieven opsporingsbedrijven op het gebied van de Arbo regeling. Het WSCS-OCE bevat de richtlijnen voor vooronderzoek en opsporing van explosieven.

De WSCS-OCE richtlijn maakt onderscheid in twee sectoren:

  • sector 1: opsporing;
  • sector 2: civieltechnische ondersteuning.

Onderdeel van de Vereniging voor Explosieven Opsporing

Het WSCS-OCE bevat de eisen waaraan een civiel opsporingsbedrijf moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden en is wettelijk verankerd. Het WSCS-OCE bevat de proceseisen voor vooronderzoek en opsporing CE. Het is dus voor civiele opsporingsbedrijven verplicht om het certificaat in bezit te hebben. Bovendien is AVG Explosieven Opsporing Nederland lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO).

Gecertificeerde- en gekwalificeerde WSCS-OCE deskundigen

In Nederland is de opsporing van conventionele explosieven gereguleerd volgens het WSCS-OCE, een wet die betrekking heeft op Arbo gerelateerde zaken zoals de werkwijze en kwaliteitsgarantie. Het team van AVG Explosieven Opsporing Nederland heeft een opleiding plus examen afgelegd waarmee het certificaat voor verschillende niveaus is behaald. Deze niveaus zijn:

  • Basis OCE
  • Assistent OCE-deskundige
  • OCE-deskundige
  • Senior OCE-deskundige

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen over Explosieven Opsporing of zijn er onduidelijkheden rondom de WSCS-OCE certificering? Neem dan contact met ons op.

avg explosieven opsporing vooronderzoek
AVG Explosieven Opsporing Nederland
Voor vooronderzoeken, risicoanalyses, bodemonderzoeken ter opsporing, detectie en benadering van conventionele explosieven.
Meer informatie