ARCHEOLOGIE: SAMENWERKING TUSSEN AVG EN ARCHOL In Maastricht maakte AVG Explosieven Opsporing Nederland kennis met de mensen van Archol, een bedrijf dat op projectbasis een breed scala aan archeologische werkzaamheden verricht. Dit Leidse bedrijf richt zich op archeologisch onderzoek van ontwikkelingsprojecten, voordat hierop gebouwd wordt. Dit onderzoek kan uit een aantal stappen bestaan: bureauonderzoek, booronderzoek, geofysisch onderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgravingen. Wanneer er archeologisch waardevolle voorwerpen gevonden wordt, geven zij het bevoegd gezag (gemeentes of Rijksoverheid) advies over de behoudenswaardigheid van de archeologische resten. Op basis van dit advies (onderbouwd met een beschrijving van de aangetroffen resten) neemt het bevoegd gezag een besluit. Indien er geen archeologische resten zijn aangetroffen of als de resten als niet-behoudenswaardig worden aangemerkt dan kan gestart worden met de bouw op het betreffende terrein. Hans de Beer (Manager OCE, AVG) en Tom van Hamburg (Directeur, Archol Leiden) Is het advies behoudenswaardig en gaat het bevoegd gezag hierin mee, dan vindt een opgraving plaats. Niet alleen de vondsten zijn interessant, maar ook verkleuringen in de grond wijzen op vroegere gebruiken, zoals een waterput of palen die als fundering van een gebouw dienden. Dit wordt sporenonderzoek genoemd. Een configuratie van palen geeft de contouren van het voormalige gebouw weer en aan de hand daarvan kan men bepalen uit welke tijd deze sporen stammen. Met alle informatie uit de diverse onderzoekstrajecten wordt geprobeerd zo precies mogelijk inzicht in de leefwijze van de mensen uit die tijd te krijgen. “De samenwerking met AVG Explosieven Opsporing Nederland is nog relatief jong, maar voelde direct goed,” vertelt Tom. “Toen we met elkaar in aanraking kwamen, ontstond direct wederzijdse interesse in elkaars activiteiten. AVG Explosieven Opsporing Nederland kreeg steeds meer aanvragen voor archeologisch onderzoek en zocht een partij met een opgravingsvergunning. Al gauw bleek dat we elkaar prima kunnen aanvullen in het vooronderzoek van een te ontwikkelen terrein. AVG doet eerst het explosievenonderzoek en daarna gaan wij aan de slag. Al vanaf het begin was het contact goed en was er wederzijds vertrouwen. De samenwerking gaat als vanzelf. En dat is goed voor toekomstige projecten. Want hoewel nog niet vastomlijnd, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer gezamenlijke kansen in de markt liggen.” De samenwerking tussen Archol en AVG Explosieven Opsporing Nederland gaat nog een stap verder dan het elkaar aanvullen bij de ontwikkeling van een terrein. Medewerkers van Archol zijn opgeleid tot assistent OCE deskundige waardoor een explosievenonderzoek in archeologisch waardevolle bodem efficiënter en economisch voordeliger kan worden uitgevoerd.
HOME CONTACT VACATURES ADVIES VOORONDERZOEK PRA OPSPORING ARCHEOLOGIE NIEUWS CERTIFICATEN ANDERE AVG BEDRIJVEN Explosieven Opsporing Nederland

Contactgegevens 

Vestiging Heijen: De Grens 7 6598 DK Heijen 0485-802020 Vestiging Waalwijk: Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk 0416-700220 Postadres: Postbus 160 6590 AD Gennep Algemene e-mail: oce@avg.eu

Contactgegevens

Vestiging Heijen: De Grens 7 6598 DK Heijen 0485-802010 Vestiging Waalwijk: Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk 0416-700220 Postadres: Postbus 160 6590 AD Gennep Algemene e-mail: oce@avg.eu
ARCHEOLOGIE