ADVIES Is het gebied verdacht? Moet er een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) worden opgesteld? Heb ik voldoende aan de Projectgebonden Opsporingsadvies (POA)? Moet er een detectie worden uitgevoerd? Moeten alle verdachte objecten worden benaderd? Wordt er een vrijgave na ruiming van de aangetroffen explosieven opgesteld? Voordat u een dergelijk traject ingaat kunnen wij ons voorstellen dat u zich graag laat voorlichten welke zaken allemaal komen kijken bij het uitvoeren van een explosievenonderzoek. Door jarenlange ervaring op het gebied van opsporingswerkzaamheden hebben wij expertise opgebouwd voor zowel grootschalige als kleinschalige projecten op het gebied van opsporingswerkzaamheden en kunnen wij u gericht advies geven hoe om te gaan met mogelijk aanwezige conventionele explosieven. Onze adviseurs kunnen u voorlichten over alle facetten van een explosievenonderzoek en op welke wijze eventueel voorkomende gevaren in de hand kunnen worden gehouden. Wij nemen de tijd voor u en zijn oprecht betrokken bij de opdrachtgever en het explosievenonderzoek. Wij geven volledig inzicht in onze processen, bieden ondersteuning en oplossingen die technisch en financieel haalbaar zijn. Wij proberen met onze advieswerkzaamheden de opdrachtgever te ontzorgen en dragen zorg voor een beheersbaar resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. AVG kan u adviseren in het (laten) uitvoeren van opsporingswerkzaamheden en kan gemeenten bijstaan bij het aanvragen van subsidie in de vorm van het schrijven van een raadsvoorstel.
HOME CONTACT VACATURES ADVIES VOORONDERZOEK PRA OPSPORING ARCHEOLOGIE NIEUWS CERTIFICATEN ANDERE AVG BEDRIJVEN Explosieven Opsporing Nederland

Contactgegevens 

Vestiging Heijen: De Grens 7 6598 DK Heijen 0485-802020 Vestiging Waalwijk: Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk 0416-700220 Postadres: Postbus 160 6590 AD Gennep Algemene e-mail: oce@avg.eu

Contactgegevens

Vestiging Heijen: De Grens 7 6598 DK Heijen 0485-802010 Vestiging Waalwijk: Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk 0416-700220 Postadres: Postbus 160 6590 AD Gennep Algemene e-mail: oce@avg.eu
ADVIES